پیامک

تکمیل اطلاعات شماره اختصاصی

 

احتراماً خواهشمند است پيرو دستور سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مبنی بر احراز هويت استفاده کننده نهايی شماره(هاي) پيامکی ، حداکثر تا تاريخ پانزدهم اسفند ۹۷ نسبت به تکميل اطلاعات شماره‌های خود اقدام نماييد.

بديهی است عدم تکميل اطلاعات شماره(ها) و يا عدم صحت آن، موجب قطع شماره خواهد شد.

همچنين به دليل آن که مسووليت ارسال هرگونه پيامک از شماره، بر عهده صاحب حساب و شخص استفاده کننده است، خواهشمند است نسبت به تکميل صحيح اطلاعات وارد شده با دقت کامل اقدام نماييد.

نکات مهم در ثبت اطلاعات:
۱- اگر چند شماره پیامکی دارید ، به ازای هر شماره ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ باید یک مرتبه فرمهای زیر را تکمیل کنید.
۲- اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، می‌بايست دقيقا مطابق با سايت ilenc.ir باشد.
۳- اطلاعات افراد می‌بايست دقيقا مطابق با اطلاعات مندرج در شناسنامه، کارت ملی و يا ساير اسناد هويتی باشد. به عنوان نمونه نوشتن کلمه «عليرضا» به جای «علی رضا» و يا «اميرعلي» در صورتی که در کارت ملی با فاصله بين کلمات «امير» و «علي» ثبت شده باشد، باعث مغايرت در ورود اطلاعات می گردد!!

لطفا فرم را تکمیل فرمایید. عدم تکمیل فرم سبب قطع شماره پیامکی شما توسط سازمان تنظیم مقررات خواهد شد و هنوز روشی برای وصل مجدد شماره ها اعلام نشده است ! و مشخص نیست شماره های قطع شده آیا وصل خواهند شد یا خیر؟!

فرم تکمیل اطلاعات شخص حقیقی (کلیک کنید)

فرم تکمیل اطلاعات شماره های مربوط به اشخاص حقوقی (سازمان ها ، شرکتها و موسسات)-(کلیک کنید)