افزونه نسخه الکترونیک

وب سرویس نسخه الکترونیک بیمه سلامت

وب سرویس نسخه الکترونیک تامین اجتماعی

وب سرویس جواب دهی آنلاین و پذیرش آنلاین

ویژه نرم افزار های آزمایشگاه، درمانگاه، رادیولوژی و مطب راهکار

دارای گواهینامه صلاحیت عملکرد از بیمه سلامت و تامین اجتماعی