وب سرویس جافام بانک ملی

با وب سرویس جافام بانک ملی، می توانید بدون نیاز به ورود دستی اطلاعات در وب سایت JAFAMHIS که با صرف زمان و خطای انسانی همراه است، و فقط با یک کلیک، نسخه آزمایشگاه یا رادیولوژی مراجعین بانک ملی را در نرم افزار های آزمایشگاه و رادیولوژی راهکار، ثبت نمائید.

  • فقط با یک کلیک، ثبت نسخه رو انجام دهید
  • از فرانشیز بیمار مطلع شوید
  • پیام های ارسالی از سامانه بانک ملی را مشاهده نمایید