نرم افزار پاتولوژی

ورژن جدید برنامه آزمایشگاه ۱۰۰٫۰٫۲٫۱۷ با امکان وب سرویس جدید تامین اجتماعی، وب سرویس جافام بانک ملی و وب سرویس پسته بیمه سلامت آماده تحویل می باشد.