مشتریان راهکار – استان البرز

آزمایشگاه ایران کرج، درمانگاه پارسیان طب کرج، آزمایشگاه دکتر رحیمی کرج، آزمایشگاه حافظیه کرج، آزمایشگاه ایرانیان کرج، آزمایشگاه کوشا کرج، درمانگاه شهید کلانتری کرج، آزمایشگاه مهرشهر کرج، آزمایشگاه نمونه کرج، آزمایشگاه پارس کرج، آزمایشگاه زندیه کرج، درمانگاه سیدالشهدا کرج، سونوگرافی دکتر پاشایی هشتگرد، آزمایشگاه نیکان کرج، آزمایشگاه نوین کرج